MATERIALHANTERING

Detta är en tjänst kräver att flytta, skydda, kontrollera och ta hand om material och varor på plats.

samt att ta emot och leverera vid transport.

RIVNING

Rivning kan omfatta håltagning, bilning  ner byggmaterialet av en byggnad eller någon annan konstruktion.
ORG. Nr. 559117-2928     F-SKATT     Momsreg.nr/VAT-nr SE559117292801     Bankgiro 5211-4907

Herr Stens väg 13A, Mariefred    info@duama.se

 ©2020DUAMA AB